AKO NA TO?

Andalúzia, Costa del Sol
Výsledky vyhľadávania

AKO NA TO?

1. KROK

Obhliadka a rezervácia nehnuteľnosti

Optimálny čas na obhliadky domov je približne 3-4 dni.
Počas dňa je možné zabezpečiť 4 až 6 obhliadok nehnuteľností. Po
výbere sa daná nehnuteľnosť rezervuje.

2. KROK

Stretnutie s právnikom, príprava podkladov pre kúpu

Celý kúpny proces je v Španielsku zastrešovaný právnikom/advokátom a
notárom. Kupújuci podpisuje plnú moc pre zastupovanie kupujúceho právnikom
v procese nadobudnutia nehnuteľnosti. Súčasťou nadobudnutia je aj získanie
N.I.E (španielske identifikačné číslo), zriadenie bankového účtu, poistenie
nehnuteľnosti.
Úlohou právnika je overenie nehnuteľnosti v rámci dodržania všetkých
zákonných náležitostí.

3. KROK

Podpis zmlúv

Ako prvá sa podpisuje rezervačná zmluva, následne kúpna zmluva, resp.
notárska zápisnica, ktorá je krytím celého kúpnopredajného aktu.
Celý právny proces kúpy zväčša trvá 4 – 6 týždňov.

4. KROK

Dane a poplatky

Pri kúpe nehnuteľnosti v Španielsku je nutné ku kúpnej cene pripočítať približne
13-14% z jej hodnoty, pričom 10% je daň a 3-4% právny servis, notár, kataster a
iné poplatky.
Ročné náklady na nehnuteľnosť sa pohybujú približne medzi 2-4%.

Porovnaj zoznamy